ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”มอบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปทอผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”มอบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปทอผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าส่วนราขการ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ผลิตผ้า
การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)”

การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)”

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายประทีป นทีทวีวัฒน์

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการhttps://drive.google.com/file/d/1XIPtGjJf1HSz6KHWytijgw4fNGcl3SDw/view?usp=share_link
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพัฒนาคลองบางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพัฒนาคลองบางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสำปอง
จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบโอวาทจาก นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ครั้งที่ 2/2566

จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ