รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ (ประจำเดือนมกราคม 2567) ครั้งที่ 1/2567
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางจิตติมา
จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567
จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนสืบสานโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนสืบสานโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ คุมเข้มความปลอดภัยทางถนน  มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ประมาทจากการขับรถเร็วเป็นให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นส่วนใหญ่
จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯรับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน  พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ