ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5 อัตรา

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5 อัตราสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัคร
จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 29 มิถุนายน 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 29 มิถุนายน 2566

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพระพุทธศาสนา และพระเถรานุเถระทุกรูป ร่วมการอบรมฯ

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 2 รายการ โรงเรียนวัดครุนอก ของโรงเรียนวัดครุนอก

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 2 รายการ โรงเรียนวัดครุนอก ของโรงเรียนวัดครุนอก สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้ ไปหน้าเว็บที่ประกาศขาย
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอทั้ง
นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบางโฉลง
คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตรวจติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตรวจติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด