จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน ณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ติดตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 เพื่อป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม บางปูและพื้นที่โดยรอบ สร้างความเชื่อมั่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ หวังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน
123... 5