รายงานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ(กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2565  
จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10/2565

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบบริจาคอาหารกล่อง Chef Caresc จำนวน 3,512
จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565