สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 6 มิถุนายน 2566
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตำแหน่งที่รับสมัคร สังกัดกองคลัง พนักงานขับรถยนต์       จำนวน  ๑  อัตรา   รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำฝึ้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

จังหวัดสมุทรปราการ จัดเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

จังหวัดสมุทรปราการจัดเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 นำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 28 พฤษภาคม
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1)

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1) ประจำปี 2566 ณ
จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE จากคณะอนุกรรมการระดับประเทศ พร้อมซักซ้อมการตอบคำถาม และรับมอบข้อสั่งการ