นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ในระบบกลุ่มหาดตั้งแต่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการจัดทำคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการจัดทำคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลในการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรักบางพลี อำเภอบางพลี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลประกวดภาพสัญลักษณ์ (Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลประกวดภาพสัญลักษณ์ (Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพสัญลักษณ์(Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ