สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ในรูปแบบเวที่เสวนา การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียน และ การพัฒนาสินค้าชุมชนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดี ระหว่างวันที่ 23-24
จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดตลาดสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดตลาดสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าภายในงาน “ตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น เสนอชื่อส่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ารับรางวัล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์จักษุ ดูแลสุขภาพด้านสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์จักษุ ดูแลสุขภาพด้านสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ครั้งที่ 1/2566

จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ