ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

[vc_row equal_height="yes" row_space="remove_padding"][vc_column css=".vc_custom_1624438443382{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;border-top-width: 10px !important;border-bottom-width:

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1

[vc_row equal_height="yes" row_space="remove_padding"][vc_column css=".vc_custom_1624438443382{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;border-top-width: 10px !important;border-bottom-width:

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564

[vc_row equal_height="yes" row_space="remove_padding"][vc_column css=".vc_custom_1624438443382{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;border-top-width: 10px !important;border-bottom-width:

การตรวจราชการตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

[vc_row equal_height="yes" row_space="remove_padding"][vc_column css=".vc_custom_1624438443382{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;border-top-width: 10px !important;border-bottom-width: