จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าพร้อมมอบทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าพร้อมมอบทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางพลีใหญ่ ในพระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน มอบแก่ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี
จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา” รุ่นที่ 2/2566

อบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566