จังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ

       นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบรางวัลให้กับผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่”

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ทางขึ้น-ลง BTS
จังหวัดสมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)

จังหวัดสมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2566 -2570) และผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชีสถิติทางการ/แผนกำหนดความรับผิดชอบตามบริบทสถานะความพร้อมข้อมูลในพื้นที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและที่เกิดขึ้น
จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม
มูลนิธิพระดาบส จัดพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส

มูลนิธิพระดาบส จัดพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี