จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานดีเด่นในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue  มาจัดการปัญหาเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2567

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ (เดือนมีนาคม) ครั้งที่ 4/2567
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ปตท. ร่วมกับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้  จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ครั้งที่ 2/2567

จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ