ข่าวสมัครงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีความประสงค์จะดำเนินการประเมินสมรรนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (3 พ.ค. 2567)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง  รัลสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน    ๒