ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 6)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 6) จำนวน 9 ตำแหน่ง 15

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567   คำกล่าว นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จำนวน 1
123... 28