จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

     วันที่ 2 เมษายน 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567   คำกล่าว นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
จังหวัดสมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน  ครั้งที่ 3/2567