ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1119/2567 ลงวันที่ 21
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
จังหวัดสมุทรปราการจัดผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา   ในอัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์