สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรมเบย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา เจริญศิลป์
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งนำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566