เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบรมหลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)รุ่นที่ 5

อบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่3)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
สำนักงานพลังงานสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

สำนักงานพลังงานสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ” พร้อมด้วย นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. คนแรกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. คนแรกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว โดยมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 492 ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 15