ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

ประกาศดังเอกสารที่แนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างimg-220624113811
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 3/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุน โครงการคนดี ศรีสมุทรปราการ

รายละเอียดและใบสมัครเอกสารประกอบimg-220620121420 โดยให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับ นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
1234... 6