เรื่อง เทศบาลเมืองแพรกษารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 79
จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย รายนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (พอส) อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยา ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34/2564
1... 567