ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ (ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ จำนวน 2,880 กล่อง ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบกล่องยาสำหรับผู้ป่วย Home Isolation จำนวน 1,200 กล่อง จากนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)