ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 – 21 มิถุนายน 2564

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2564

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา