Gallery

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโควิด-19

วันนี้ (13 พ.ค.64) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น...
บ.นิสสัน สนับสนุนยานพาหนะให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บ.นิสสัน สนับสนุนยานพาหนะให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (24 พ.ค.64) เวลา 09.00 น. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สนับสนุนยานพาหนะ จำนวน 4 คัน ให้กับทีมแพทย์