องค์พระสมุทรเจดีย์

องค์พระสมุทรเจดีย์

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: พระสมุทรเจดีย์

วัดพระสมุทรเจดีย์ หรือที่คนชอบเรียกกันว่า องค์พระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดราษฎร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้คนเดินทางมาเคารพสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสาย และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย 

โดยปกติชาวบ้านจะเรียกที่นี่กันว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเมื่อก่อนนั้น บริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ แต่ต่อมาตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำยื่นออกมาเลยไปเชื่อมติดกับเกาะที่เป็นที่ตั้งพระเจดีย์สมุทรปราการ ทำให้ในปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นเกาะแล้ว

ในหลวงรัชกาลที่ 2 ทรงเป็นคนโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์นี้ขึ้น แต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาลก่อน ต่อมา ในหลวงรัชกาลที่ 3 ก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อเป็นพระเจดีย์สูง 20 เมตร จนสร้างเสร็จสมบูรณ์ และในรัชกาลที่ 4 นั้น ก็ได้ให้เปลี่ยนรูปทรงฯ พระเจดีย์แล้วก่อให้สูงขึ้นอีก รวมเป็น 38 เมตร ภายในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน์ และพระปางห้ามสมุทรไว้อีกด้วย