วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงคราม

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: เมืองสมุทรปราการ

วัดพิชัยสงคราม เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใครหลายคนอาจจะรู้จักและเคยได้เข้าไปกราบไหว้กันมาแล้ว แต่ในขณะเดียวกันอีกหลายๆ ก็ยังอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของวัดแห่งนี้เลย บทความนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จัก วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ วัดเก่าแก่ที่อยู่มาถึง ๓ กรุงและยังคงตั้งอยู่อย่างงดงามท่ามกลางเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

วัดพิชัยสงครามในอดีตนั้นเดิมทีชื่อ วัดนอกหรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดที่ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาถึง ๓ กรุง คือกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแรกเริ่ม พระยาพิชัย ซึ่งเป็นนักรบคู่ใจกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ตั้งใจสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นป้อมป้องกันศตรู แต่เมื่อในสมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเสด็จมาทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ และได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ รวมไปถึงได้เปลี่ยนชื่อจาก วัดนอก หรือ วัดโพธิ์ มาเป็น วัดพิชัยสงคราม‘ 

ในปัจจุบันนี้ ตัววัดพิชัยสงครามได้มีการบูรณะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลายครั้ง แต่อุโบสถหลังเดิมยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมจุดเด่นของวัดจะเป็นบริเวณเจดีย์ทรงระฆังที่เป็นสถาปัตยกรรมครั้งเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ที่อยู่ยืนยงมาจนถึงปัจจุบัน