ป้อมแผลงไฟฟ้า

ป้อมแผลงไฟฟ้า

  • ประเภท: ประวัติศาตร์
  • อำเภอ: พระประแดง

ป้อมแผลงไฟฟ้า เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเสมือนหนึ่งฐานทัพด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเมืองที่มีป้อมปราการหลายแห่งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือรัชกาลที่ 1 มี พระราชดำริที่จะใช้ป้องกันพระราชอาณาจักร  กำแพงป้อมแผลงไฟฟ้าเป็นกำแพงสองชั้น ตอนกลางอัดแน่นเพื่อป้อมกันกระสุนปืนที่ยิงตกลงมานับว่าเป็นป้อมที่แข็งแรงมากในสมัยนั้นและระหว่างป้อมฝั่งขวา และป้อมฝั่งซ้ายมีการขึงโซ่โดยใช้ซุงเป็นทุ่นกั้นขวางแม่น้ำเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันเรือข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานทางทะเลต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดัดแปลงเป็นป้อมทหารเรือของกองโรงเรียนทหารเรือที่ 3 และเมื่อถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมป้อมแผลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี

ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงได้ทำการบูรณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยบริเวณข้างบนของป้อมได้จัดตั้งปืนใหญ่โบราณหลายกระบอกตั้งไว้ให้ชมโดยรอบ และปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนหย่อมร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่