ตลาดโบราณบางพลี

ตลาดโบราณบางพลี

  • ประเภท: นันทนาการ
  • อำเภอ: บางพลี

ตลาดโบราณบางพลี เดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” มีอายุกว่า 160 ปี เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และยังคงบรรยากาศวิถีชีวิตริมคลองที่เรียบง่าย เป็นเรือนแถวไม้สองชั้นหลายคูหา หลังคาปั้นหยา พื้นตลาดเป็นพื้นไม้สามารถเดินต่อกันได้ยาวเกือบ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าเรียงรายตลอดทางมีสินค้าทั้งเก่าและใหม่ให้เลือกสรรมากมาย

ตลาดโบราณบางพลี เป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีอายุกว่า 160 ปี ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ริมคลองสำโรง มีทางเดินเป็นพื้นไม้ยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตร ตลาดน้ำบางพลีเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งและรุ่งเรืองมากในอดีต สันนิษฐานว่าชาวจีนมาเปิดร้านในตลาดนี้ราว พ.ศ. 2400 เป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพฯ ในสมัยรัชการที่ 1 พ.ศ. 2350 การเดินทางในสมัยก่อนใช้เรือพาย เรือแจว หรือแล่นใบ สองฝั่งทางเดินมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ขนมหวาน ของกินของใช้ ของตกแต่งบ้านเรือน ของฝาก ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น