สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

Email

office1@gmail.com

เบอร์โทร

09-5464-2784

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

นายกรีฑา คชโกษัย