สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

ถนนสุทธิภิรมย์ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Email

office1@gmail.com

เบอร์โทร

06-1392-1010

หัวหน้าหน่วยงาน

นายภูธนะ ชมภูมิ่ง