เรื่อง ประกาศแจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนไปรับเงินค่าทดแทนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)