องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2564 เวลา 0830 – 16.30 น. ในวันและเวลาทำการเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-408-4250 ต่อ 100 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกดูรายละเอียด