สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา