วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ของ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 

Website: www.วันข้าราชการพลเรือน.com หรือ www.thaicivilserviceday.com

Facebook: วันข้าราชการพลเรือน