ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1