จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันดินโลก ปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันดินโลก ปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันดินโลก ปี 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 พร้อมทั้งนำผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดิน แจกพันธุ์กล้าไม้และดินสำหรับปลูกต้นไม้แก่ผู้ร่วมงานฟรี
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ