พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
     สำหรับปฏิทินหลวง รูปเล่มเป็นหน้าปกสีเหลือง ด้านบนมีพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และมีข้อความว่า “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๗ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” ด้านในประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่เต็มไปด้วยประโยชน์และความรู้ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ ตารางปฏิทินย่อ ตารางวันเดือนปี อุปราคา วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรม ราชินีนาถ วันสำคัญของประเทศที่มีความสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันพระบรมราชสมภพและวันพระราช สมภพพระบรมวงศ์ วันประสูติพระบรมวงศ์ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และวันสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีจีน เป็นต้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ