ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลประกวดภาพสัญลักษณ์ (Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลประกวดภาพสัญลักษณ์ (Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลประกวดภาพสัญลักษณ์ (Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพสัญลักษณ์(Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “เมืองปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันระดับชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน (Official Logo) ในการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประกวดภาพสัญลักษณ์ (Official Logo) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และผลการประกวดภาพสัญลักษณ์(Official Logo) การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “เมืองปราการเกมส์” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญมน คุณาศรี ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ