ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทและมอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำสังกัดจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “44 SEA Age Group Swimming Championships 2022″ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทและมอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำสังกัดจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “44 SEA Age Group Swimming Championships 2022″ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทและมอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำสังกัดจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “44 SEA Age Group Swimming Championships 2022″ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ นำนักกีฬาว่ายน้ำในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการเข้าพบ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับมอบโอวาทและเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำสังกัดจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “44 SEA Age Group Swimming Championships 2022” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย และจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วม การแข่งขันรายการ “44” SEA Age Group Swimming Championships 2022″ ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยจากการตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว พบว่ามีนักกีฬาสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 คน คือ นางสาวปนรรฐพร บุญริ้ว มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันรายการฟรีสไตล์ 100 เมตร และกรรเชียง 200 เมตร และเด็กชายนาราชา คำนนท์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันรายการกรรเชียง 50, 100 และ 200 เมตร
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ