ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย รายนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (พอส) อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยา ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย รายนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (พอส) อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยา ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย รายนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (พอส) อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยา ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 11.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ และนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย รายนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (พอส) อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยา ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ จำนวน 450,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาทนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (พอส) ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ