ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 เห็นชอบให้รัฐบาลรับงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ