ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 5 – 11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการมีแผนดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ เด็กที่ป่วยด้วย 7 กลุ่มโรค ที่ได้รับการรักษาเป็นคนไข้ประจำในแต่ละโรงพยาบาล เป้าหมาย 7,477 คน โดยดำเนินการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อนเพราะแม้การติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แต่เด็กที่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ซึ่งโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคในเด็กอายุ 5-11 ปี ได้แก่
1.โรคอ้วน ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3.โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
4.โรคไตวายเรื้อรัง
5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6.โรคเบาหวาน
7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า