ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยพร้อมเพรียง