นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 82

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 82

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 82

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 82 ประจำวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 532 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 456 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 76 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 116,074 ราย รักษาหายแล้ว 103,483 ราย กำลังรักษาอยู่ 11,295 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,296 ราย

การดำเนินกิจการ กิจกรรมต่างๆ และการเปิดเมืองให้ปลอดภัยและยั่งยืน ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องตระหนักและเคร่งครัดใน 4 มาตรการสำคัญคือ
1. การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายและครอบคลุม ซึ่งขณะนี้ได้จัดหาวัคซีนไว้เพียงพอที่จะให้กับประชาชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
2. การป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) โดยคิดไว้เสมอว่าทุกคนอาจเป็นผู้ติดเชื้อแฝง และป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดกับทุกคน
3. การใช้ชุดตรวจ ATK คัดกรอง เพื่อให้ผลเร็ว เข้าสู่ระบบรักษารวดเร็ว ลดการแพร่เชื้อ
4. การดำเนินการตามแนวทาง COVID Free Setting ซึ่งองค์กร สถานประกอบการต่างๆ ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ซึ่งหากดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 4 มาตรการ จะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ และประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบวิถีใหม่

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,095,137 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,935,459 คน ซึ่งคิดเป็น 56.58%ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 218 เตียง ใช้ไป 134เตียง คงเหลือ 84 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,969 เตียง ใช้ไป 2,412 เตียง คงเหลือ 557 เตียง
3.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 13,117 เตียง ใช้ไป 6,644 เตียง คงเหลือ 6,473 เตียง

สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 16,304 เตียง ใช้ไป 9,190 เตียง คงเหลือ 7,114 เตียง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”