นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดวิกฤติปัญหาจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง-ปู่เจ้าสมิงพราย บริเวณหน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จุดกลับรถมิตรอุดมและสันติคาม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีการจราจรติดขัดอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ตามข้อสั่งการของ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

บริเวณดังกล่าว มีปัญหาการจราจรติดขัดจากบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ซอยวัดด่านและตั้งแต่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิร์ดสำโรง ถึงหน้าซอยสันติคาม มีจุดกลับรถใกล้กัน จึงทำให้รถติดสะสมและส่งผลให้การจราจรติดขัด ดังนั้น ทางคณะทำงานฯ จึงเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) และทางหลวงฯ ร่วมกันเก็บข้อมูลปริมาณรถที่สัญจรไป-มา เพื่อนำมาวิเคราะห์และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดดังกล่าว

ในเบื้องต้นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร จะนำข้อมูลปริมาณรถ เส้นทางการจราจร ทางเลี่ยงทางแยกในพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง-ปู่เจ้าสมิงพราย และบริเวณใกล้เคียง ใช้เป็นข้อมูลในการปรับรูปแบบการเปิด-ปิดจุดกลับรถรถมิตรอุดมและสันติคาม หารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวให้น้อยที่สุด
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ