นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ร่วมกับ คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ร่วมกับ คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ร่วมกับ คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ร่วมกับ คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีการบรรยายถึงประโยชน์ของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองและสถานีสูบน้ำคลองบางนางเกรงดังนี้
เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อบต.บางด้วน อบต.บางโปรง เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เทศบาลบางเมือง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ