นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะกรรมตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.)

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะกรรมตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.)

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะกรรมตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.)

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ คณะกรรมตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.) ตรวจติดตามการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 หอชมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ