จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้ระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยดำเนินการผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เปิดระบบลงทะเบียนให้ลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 นั้น จังหวัดสมุทรปราการมีลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ThaiD หรือเว็บไซต์ของกรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ และผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 2,968 ราย ยอดหนี้สะสม 177,805,999.32 บาท โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีจำนวนลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบมากที่สุด 1,140 ราย ข้อมูลจากการรับลงทะเบียนพบว่าสาเหตุของการกู้หนี้นอกระบบ เกิดจากการกู้ยืมมาใช้จ่ายในครอบครัวและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการกู้ยืมมาประกอบอาชีพแต่ขาดทุนทำให้ไม่สามารถคืนเงินให้แก่เจ้าหนี้ได้ ในส่วนของการดำเนินกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีลูกหนี้เข้าร่วมกิจกรรม 64 ราย จำนวนเจ้าหนี้ที่เข้าร่วม 49 ราย สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 47 เรื่อง
นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการ ยังได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้ โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอบ่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานธนาคาร หรือสถาบันการเงินในพื้นที่ให้พิจารณาการอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกหนี้ ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกอาชีพให้แก่ลูกหนี้ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ