จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566 โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในครั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ