จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2567

      นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุจินต์ วาจากิจ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมส่วนราชการฯ มีการชี้แจงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปฏิบัติที่ผ่านมา
      ซึ่งในวันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ก่อนการประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คนดีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รางวัล มอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 จำนวน 6 ราย และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรในครั้งนี้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ