จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567 โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำในลำคลอง ทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
.การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ